Det har skjedd mye innenfor informasjonspsykologien (TFT og EFT spesielt) de siste årene når det gjelder forskning og arbeidet med å få metodene akseptert som evidens baserte. Sommeren 2017 ble den første norske forskningsrapporten om TFT offentliggjort. Denne konkludderer med at TFT har effekt. Det finnes nå mer enn 100 forskningsstudier, oversiktsartikler og meta-analyser som har blitt publisert i profesjonelle vitenskapelige tidsskrifter.

Dette inkluderer:
- 50 randomisert kontrollerte studier
- 40 pre-post utfall studier
- 4 meta analyser
- 5 systematiske oversikter
- Hundrevis av case studier


Flere forskningsstudier har konstatert at energi psykologiske metoder effektivt behandler:
- PTSD
- Depresjon
- Angstlidelser
- Overdreven matlyst og avhengighets adferd
- Smerter

I tillegg viser noen studier at det oppstår kliniske fordelaktige endringer i stress hormonene i kroppen og genuttrykk.

• I 2016 ble TFT validert av NREPP (the National Repertory of Evidence Based Practices and Procedures, a division of SAMHSA in the U.S.) som en evidensbasert behandling.
• I 2017, la U.S. Veterans Administration til EFT på “List 2”, noe som godkjenner metoden som en “generelt trygg terapi.” Neste skritt er å bli lagt til på «List 1», som er en liste overe godkjente behandlinger. 
• Det er mer enn 400 identifiserte former for psykoterapi, hvorav de fleste har få eller ingen forskning som validerer dem. Informasjonspsykologi er både evidens-basert og er blant topp 10% når det kommer til publisert forskning på psykoterapi metoder. 

For mer informasjon og fullstendig oversikt over studier besøk nettsiden til ACEP (Associtation for Comprehensive Energy Psychology) 
www.energypsych.org/research

 

 

people

Acupoint stimulation in treating psychological disorders

Citation: Feinstein, D. (2012). Acupoint stimulation in treating psychological disorders: Evidence of efficacy. Review of General Psychology. Advance online publication. doi:10.1037/a0028602 Energy psychology is a clinical and self-help modality that combines verbal and physical procedures for effecting therapeutic change. While utilizing established clinical methods such as exposure and cognitive restructuring, the approach also incorporates concepts and techniquesfrom non-Western healing systems.