Mats2012Det var med stor sorg vi fikk melding om at Mats Uldal plutselig gikk bort søndag kveld 4.desember 2016. En av de viktigste og mest markante skikkelsene innen alternativt og komplementært helsearbeid de siste 15 årene har dermed lagt ned sitt arbeid.

Mats ble født i Porsgrunn i 1955. I et trygt og godt hjem fikk Mats en god oppvekst der fysisk aktivitet raskt ble viktig. Det begynte med dans men raskt ble det håndball som tok det meste av tiden. Urædd var hans klubb helt fra guttedagene til han ble eliteseriespiller og Norgesmester mange år senere. Han trente også lag sammenhengende fra han var 15 til han var over 40, inkludert lag i eliteserien. Han gikk Idrettshøyskolen og jobbet noen år som lærer.  Senere ble det mange år som selger i ulike bedrifter og bransjer.  Han fikk 2 flotte barn og vår medfølelse går til Tine Marie og Erlend som har mistet sin gode pappa.

Mats var en meget utadvendt og positiv person og meget optimistisk av natur.  Alt var mulig og ikke noe var et problem, i verste fall en utfordring. Realitetene var jo ikke alltid slik og prosjektene førte ikke alltid fram. Men uansett var han like ukuelig optimist og positiv at neste prosjekt skulle lykkes. Han var og nysgjerrig og søkende etter kunnskap og informasjon og ble meget kunnskapsrik på mange felter. I tillegg til sport som han var interessert i hele sitt liv ble han tidlig veldig fasinert av idrettspsykologi/positiv tenkning/tankens kraft/hjerneforskning og tilgrensende områder. Han var mental trener for flere toppklubber i håndball og også for landslaget i golf. I telefonkatalogen stod han med yrke oppført som «Oppmuntrer»

Hans nysgjerrighet og kunnskapstørst traff virkelig blink en sen kveldstime i 1997.  Den kvelden leste han i et amerikansk magasin for psykologer om en psykolog som påstod at alvorlige fobier kunne løses på 5 minutter.  Det var for godt til å være sant.  Men Mats ringte til California samme natt og fikk snakke med Roger Callahan  i flere timer.  Det var Callahan som hadde oppdaget og utviklet Thought Field Therapy.  Mats fikk tilsendt bøker og videoer og begynte å teste selv. Og med utrolige resultater. Han reiste over til USA for å lære mer. Og kom hjem og startet opp med det som skulle bli hans livsverk.

Han forsto raskt at han var kommet bort i noe som var helt spesielt. Han begynte å behandle mennesker med mange ulike psykiske plager/problemer/lidelser og merkverdig ofte fikk klientene veldig god hjelp og ofte raskt. Han ønsket å spre kunnskapen om denne merkverdige men effektive teknikken og begynte å holde kurs.

Mats var hos NLH første gang på fagseminar i mars 1998 på Høvik nær Oslo. Han var ikke på den offisielle talerliste, men fikk lov å holde innlegg klokken 2130 om kvelden, etter alle hadde spist. 70 av de 140 deltakere ville høre på oppmuntreren.  Jeg var en av de som ikke ville høre på ham, men kona hørte han. Når vi la oss på kvelden sa kona mi, dette var fantastisk, en som aldri hadde kjørt heis før kjørte heis etter på som en pikkolo. Folk som hadde flyskrekk ombooket togbillett til fly. Når jeg kom hjem søndag til Stavanger ringte jeg Mats som villig fortalte hvordan TFT virket. Jeg prøvde det på en pasient tirsdag etter at jeg på min HRV så en mental verdi på 88 (skal være 4). Jeg tappet 6 ganger på de 4 hovedpunktene ( the four major) og tok ny HRV test, den ble redusert til 11, da var jeg frelst.

Etter dette fikk jeg et samarbeid med Mats i mange år. Vi drev TFT skole der og utdannet flere hundre til TFT terapeuter. NLH har brukt Mats på vår årlige fagseminarer i mange år også i 2017 var han booket, men slik gikk det dessverre ikke.

De første årene kopierte han Callahan sitt kursopplegg. Etter hvert gjorde han sine egne erfaringer som gjorde at han gradvis utviklet TFT i en annen retning enn Callahan. Han forenklet Callahan sin tekniske tilnærming til hvilke punkter og rekkefølge en skulle stimulere. Samtidig utviklet han sammen med sine nærmeste medarbeidere spørreteknikker som gjorde teknikken enda mer effektiv. Og det gjorde at TFT kunne løse enda flere utfordringer/plager/lidelser enn det en opprinnelig trodde var mulig, inkludert smerte- og spenningstilstander og andre fysiske plager/lidelser. Hans arbeid gjorde også at teknikken ble lettere tilgjengelig og enklere å bruke. Mats ble anerkjent som en av de ledende i utviklingen av TFT og energipsykologi også internasjonalt.

TFT ble raskt en viktig del av det alternative helsearbeidet i Norge og Mats var den naturlige lederskikkelsen og talspersonen. Vi kan i første rekke takke NLH og Mats for at TFT i dag er en godkjent behandlingsform i Norge. Mats reiste rundt i Norge, Norden og mange land i Europa og verden for øvrig, der han behandlet, holdt foredrag, underviste og spredde kunnskapen om TFT. Han ble intervjuet utallige ganger i norsk presse, han stilte i debattprogram på TV, han skrev bøker og han hadde som den første i Norge en egen TV-serie om alternativ behandling på TV-Norge. Han stilte spørsmål om mange av de såkalte sannhetene innen helse, og da i første rekke innen psykiatri og psykisk helse. Det førte selvsagt til at han ble latterliggjort, motarbeidd og mistenkeliggjort av mange fagmiljøer. Men han han var ikke redd for å stå i stormen og stod på barrikadene til siste dag. Selv om det i mange år har vært publisert forsknings studier som viser at TFT har effekt, var det stort å oppleve at TFT for knapt et år siden ble anerkjent som en evidensbasert behandlingsform i USA. Endelig kunne det enkelt tilbakevises når noen påsto at det ikke fantes beviser og forskning bak hans påstander og forslag til løsninger.

Vi kan bruke hans egne ord som han skrev til Roger Callahan etter hans bortgang i 2013. I stedet for å kjenne på sorg fordi du er borte, vil vi glede meg over at du har levd. Det passer så veldig godt også for Mats. Det er tusenvis av personer i inn- og utland som direkte kan takke han for et bedre og rikere liv.  Og indirekte har han hjulpet mange flere. Han har undervist flere tusen i inn-og utland. Disse har hjulpet titusenvis av personer, sannsynligvis enda flere. Det er mange av oss som vil føre arbeidet til Mats videre slik at TFT/EFT og andre retninger innenfor energipsykologi framtidig vil bli en helt naturlig del av helse-Norge og i mange andre områder i samfunnet.

Vi lyser fred over Mats Uldal sitt minne.

Ole Holmaas                                                     John Hetlelid

Venn og TFT-kollega                                      Venn og leder NLH

'

Sang framført i Mats sin begravelse fra venn Kjell Aasmundrud