Ønsker du å bidra til å hjelpe nødstilte i inn- og utland er det veldig enkelt. Gå inn på nettbanken din og legg inn fast trekk til kontonr 6001.05.02872.  NAKOTIP-Stiftelsen har ingen administrative kostnader bortsett fra utgifter til lovpålagt revisorarbeid. Du kan derfor være helt sikker på at hjelpen din kommer direkte og helt fram til dem som trenger det.

Mats Uldal og Bitta Wiese hadde i flere år en visjon om å kunne bruke TFT i humanitær hjelp nasjonalt og internasjonalt. De opprettet derfor i 2010 en stiftelse som nå heter "NAKOTIP - Stiftelsen" (tidligere Mats Uldal Humanitære Stiftelse og deretter Strong Again). Stiftelsens formål er å bruke TFT i  humanitært arbeid i inn- og utland for å gi mennesker hjelp og bedre forutsetninger for å kunne sikre en trygg og god fremtid. ("Help people who are strucked by the powers of nature or the weakness of mankind”). 

Stiftelsen var med på å starte opp et stort TFT-prosjekt i Rwanda. Mats Uldal og Bitta Wiese var 3 uker i Rwanda for å lære opp lokale krefter til å bruke TFT i sitt humanitære arbeid. Arbeidet som nå gjøres i Rwanda med begrensede ressurser er meget imponerende og helt avgjørende for veldig mange mennesker. De har egne prosjekter for foreldreløse barn,  for enslige mødre, for innsatte i landets fengsler. I tillegg til generell hjelp til fattige mennesker. Det er meget begrensede midler de har til rådighet og den økonomiske støtten de mottar fra støttespillere rundt i verden er helt avgjørende for at de kan fortsette arbeidet sitt. Se en informativ video om arbeidet i Rwanda, klikk på linken , https://www.youtube.com/watch?v=Rce6ulybqGM

Vi ønsker framtidig gjennom NAKOTIP-Stiftelsen å kunne bidra enda mer til å hjelpe. Både ved økonomisk bistand  til prosjekter som allerede er startet opp. Og ved å kunne sende dyktige TFT-instruktører til steder som skal starte opp i andre regioner/land. Stiftelsen ønsker også å hjelpe svake og ubemidlede i vart eget samfunn. 

NAKOTIP gir hvert år bort noe av overskuddet til NAKOTIP-Stiftelsen. I tillegg gir vi bort gratis utdanningsplasser fra skolen som direkte hjelp til organsisasjoner som yter humanitær hjelp og som ønsker å bruke kraften i TFT som supplement sammen med sitt øvrige arbeid. Hver utdanningsplass har en verdi på ca 30.000,-. 


Bitta i AfrikaVi ønsker støtte fra private og bedrifter som forstår viktigheten av å kunne hjelpe fattige og trengende mennesker med teknikker som er meget effektive for bedre psykisk og fysisk helse, som virker hurtig, som er enkle å lære, som er enkle å bruke og som i tillegg er en suveren hjelp til selvhjelp. 

Ønsker du å bidra?. Det er veldig enkelt. Gå inn på nettbanken og gi ditt bidrag (enkeltbeløp og/eller fast trekk). 
Konto nr 6001.05.02872