"Nasjonalt Kompetansesenter for Tankefeltterapi og Informasjonspsykologi" (NaKoTiP) har den ledende utdanningen av tankefeltterapeuter i Norden. Den bygger på den internasjonale utdanningen til dr. Roger Callahan innen Tankefeltterapi. I tillegg inneholder utdanningen de viktigste teknikkene som er avledet og utviklet fra Callahan sin opprinnelige TFT. Den viktigste av disse er Tankefeltteknikker utviklet av Mats Uldal og hans nærmeste medarbeidere. Også de viktigste elementene fra  EFT og Faster-EFT er tatt inn i utdanningen.

Utdanningen går over ca ½ år og består av 9 kursdager over tre moduler a 3 dager. Inkludert i utdanningen er også egenstudie, praktisk øvelse / trening og oppfølging i 2 år etter siste kursmodul.

For å få sertifisering/vitnemål som TFT-terapeut utdannet ved NaKoTip, må man vise at man behersker TFT som teknikk. Dette gjøres ved at man legger fram etterrettelige historier fra 6 klienter om behandlinger som kursdeltaker har gjennomført med godt resultat for klientene. 3 av disse historiene må være skrevet av klientene. I tillegg må det avlegges en teoretisk besvarelse for å vise at en forstår det teoretiske grunnlaget i TFT. Til slutt må kursdeltaker gjennomføre en behandling foran sensor for å vise at en mestrer TFT.

Klienthistorier, den teoretiske oppgaven og den praktiske testen må være gjennomført og godkjent innen 1/2 år etter siste modul. Går det lengre tid enn det må kursdeltaker repetere modul 2 eller 3 før sertifisering kan gis og vitnemål utstedes.

Etter denne utdanningen kan en trygt være ute i "trafikken" og vil kunne hjelpe veldig mange. Jo mer erfaring terapeuten får, jo tryggere og dyktigere vil terapeuten bli til å utnytte den fantatiske kraften som ligger i disse teknikkene.

De som ønsker å bli registrert i Brønnøysunds offentlige register for alternative terapeuter som Registrert TFT-terapeut MNLH og dermed ha momsfritak for sine tjenester, må i tillegg gjennomføre et spesielt VEKS-kurs. VEKS-kurset (Vitenskap - Etikk - Kommunikasjon - Sosial kunnskap). Det er flere aktører som tilbyr dette kurset. Vi anbefaler Norges Landsforbund av Homøopraktikere (NLH) som var dem som utviklet kursopplegget og gjennomførte første kurs i godkjent av Helsedirektoratet i 2009. Krav om VEKS-kurs gjelder ikke for dem som allerede har en helsefaglig utdannelse. Mer informasjon om VEKS-kurset ligger på hjemmesidene til NLH (www.nlh.onl). 

 

Målsetting med TFT-utdanningen:

  • Å få innsikt i historikken og teorien rundt TFT
  • Å lære seg hvordan TFT kan brukes som en effektiv selvhjelpsteknikk.
  • Å lære den praktiske kunnskapen og tilegne seg de nødvendige ferdighetene for å kunne benytte TFT overfor klienter med mange typer psykiske og fysiske utfordringer/plager/lidelser/sykdommer.
  • Å få kunnskap om, trening i og erfaring med å bruke ulike avanserte spørsmålsteknikker. Bruk av avanserte spørsmålsteknikker øker sannsynligheten for et optimalt resultat betydelig.
  • Å få en innføring i hvordan en ved hjelp av kinesiologi/muskeltesting kan utnytte den fulle kraften i TFT - full opplæring/praksis på dette tilbys på Modul 4 og 5.
  • Grunnutdanningen som gir rett til tittelen TFT Terapeut gjennomføres på Modul 1-3. På Modul 4 og 5 får en kunnskap,trening og erfaring i hvordan en ved hjelp av kinesiologi enda oftere kan utnytte kraften som ligger i TFT.
  • Et resultat av ovennevnte er at TFT-grunnutdanningen sannsynligvis er markedets beste selvutviklingskurs. I treningen med å bli en god terapeut trener vi veldig mye på hverandre. Veldig mange av kursdeltakernes begrensninger, plager, spenninger, smerter, traumer, fobier, angst osv blir løst i løpet av disse modulene – og for mange av kursdeltakerne er dette det aller viktigste med hele utdanningen.

 

Modul 1 (3 dager)

På Modul 1 lærer man historikken om og teorien rundt TFT. En lærer om og praktiserer de grunnleggende behandlingssekvensene og de enkleste spørsmålsteknikkene innen TFT. Det legges stor vekt på praktisk veiledning og trening. Og dette gjøres ved at instruktør behandler kursdeltakerne og at kursdeltakerne behandler hverandre. En får også noe innføring i bruk av kinesiologi/muskeltesting.

Etter endt modul har kursdeltakeren kunnskap om og erfaring med å bruke TFT. Kursdeltakerne har også fått redusert eller blitt kvitt en del av sine egne utfordringer og problemer. Det er viktig at denne kunnskapen brukes. Derfor bør en behandle flest mulig og samtidig bruke TFT som en effektiv selvhjelpsteknikk fram mot neste modul. 

 

Modul 2 (3 dager)

Repetisjon og videreføring av det man lærte på første samling. Erfaringer blir gjennomgått, og spesielle spørsmål/problemstillinger som kursdeltakerne har hatt i behandling av sine klienter blir tatt opp.  Det er opplæring i og trening på de avanserte spørreteknikkene som er utviklet og som er viktige for å få utnyttet kraften i TFT. En går også gjennom ulike alternative innfallsvinkler og teknikker som kan brukes når de grunnleggende teknikkene ikke gir ønsker resultat.

På samme måte som under Modul 1 legges det opp til veldig mye praktisk veiledning og trening. Etter endt modul har kursdeltakeren enda mer kunnskap om og erfaring med TFT og bruk av avanserte spørsmålsteknikker for å utnytte kraften i TFT enda bedre. De fleste av kursdeltakerne har fått redusert eller blitt kvitt enda flere av egne begrensninger, utfordringer og problemer.

 

Modul 3 (3 dager)

Repetisjon og videreføring av det man lærte på de første samlingene. Erfaringer blir gjennomgått, og spesielle spørsmål/problemstillinger som kursdeltakerne har hatt i behandling av sine klienter blir tatt opp.  Det er ytterligere opplæring i og trening på de avanserte spørreteknikkene. Det blir også gjennomgang og trening på andre teknikker enn TFT som vi har valgt å ta med.

Det er fortsatt veldig mye praktisk veiledning og trening på hverandre. Ettersom kursdeltakerne er blitt enda dyktigere og mer trygg på TFT vil behandlingene som gjennomføres bli enda bedre. Målsettingen er at kursdeltakerne på slutten av modulen skal ha fått redusert eller blitt kvitt flest mulig av egne begrensninger, utfordringer og problemer.

Det blir også gjennomgang av hva som er viktig i rollen som profesjonell terapeut. Det blir gjennomgang av journalføring, informasjonsplikt, lovverk m.m. Og det blir informasjon og forberedelse til sertifisering som TFT-terapeut.

 

Videreutdanning:

Modul 4 (3 dager) Dx

Modul 5 (3 dager) Advanced